Współpraca trenerska

„Prawdziwym sukcesem trenera jest rozwinięcie u zawodnika pełni możliwości, te zaś ujawniają się w okresie odpowiednim, nie da się tego przyspieszyć, można co najwyżej przegapić”

Andrzej Pac – Pomarnacki
redaktor naczelny Sportu Wyczynowego

Krok po kroku: jak to wygląda w praktyce?

1. Przesłanie zainteresowanemu zawodnikowi formularza ankietowego pocztą elektroniczną.
2. Uzupełnienie przez zawodnika formularza ankietowego i odesłanie go pocztą elektroniczną.
3. Analiza formularza ankietowego przez trenera.
4. Spotkanie organizacyjne lub rozmowa telefoniczna.
5. Przesłanie zawodnikowi pocztą elektroniczną regulaminu świadczenia usług trenerskich.
6. Wybór przez zawodnika pakietu treningowego.
7. Wykonanie przez zawodnika badania echokardiograficznego.
8. Wykonanie przez zawodnika badań krwi.
9. Zawarcie umowy o świadczenie usług trenerskich.
10. Opracowanie planu treningowego na pierwszy okres treningowy.

Dlaczego warto ze mną trenować?

Od ponad 25 lat jestem związany ściśle ze sportem. Początkowo byłem zawodnikiem, następnie łączyłem funkcję zawodnika i trenera, a obecnie jestem już tylko trenerem, mogąc całą swoją wiedzę i energię poświęcić swoim podopiecznym. W mojej grupie DUDYCZ run trenują osoby w różnym wieku – od 22 do 61 lat. Zajmuję się przygotowaniem ich do startów na dystansach od 800m do ultramartonu. Z niektórymi z nich współpracuję już od wielu lat. Wymaga to ode mnie dużej kreatywności i ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań treningowych.

  • Absolwent AWF Gdańsk
  • Trener lekkiej atletyki
  • Zawodnik klasy mistrzowskiej
  • Współorganizator projektów biegowych
  • Prelegent podczas szkoleń i konferencji